Leveringsvoorwaarden

VoorwaardenLeveringsvoorwaarden Wegdamevents

A) Behorende bij bevestiging afhaalopdracht.
– De huurdatum staat vermeld in uw overeenkomst en geldt dus uitsluitend op deze datum, ingaande om 8.00 uur en durende tot middernacht.
.-U krijgt circa 3 dagen voor huurdatum bericht van ons om de afhaaltijden met u af te spreken.
– Wanneer wij u assisteren met het in- en uitladen van uw voertuig zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade als gevolg hiervan.
– Alle materialen dienen schoon, kompleet en onbeschadigd te worden teruggeleverd aan wegdamevents.

B) Behorende bij bevestiging bezorgopdracht.
– De huurdatum staat vermeld in uw overeenkomst en geldt dus uitsluitend op deze datum.
– Wij nemen circa 3 dagen voor de huurdatum contact met u op om aan te geven wanneer
wij de materialen bezorgen en weer ophalen.
– Huurder verplicht zich te helpen bij in- en uitladen van het gehuurde.
– Onze auto’s dienen bij het festiviteitenterrein en/of gebouw te kunnen komen.
– Alle materialen dienen schoon, kompleet en onbeschadigd te worden teruggeleverd aan wegdamevents.
– Wij leveren in principe tot aan de deur en/of direct naar binnen.

C) Behorende bij alle bevestigingen.
– Voor akkoord dient u deze bevestiging te ondertekenen en binnen 5 dagen aan ons te retourneren.
– Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:
25% van de totale som bij 60 dagen of langer,
50% van de totale som bij 30 tot 60 dagen,
75% bij 29 dagen tot 7 dagen en
100% bij 6 dagen of minder.
– Om misverstanden te voorkomen dient u alle gegevens in deze bevestiging te checken.
– Het niet verlenen van (overheid)vergunningen wordt niet aangemerkt als overmacht.
– Wegdamevents is nimmer aansprakelijk voor letsel en/of materiĆ«le schade.
– Contractant 1 is op de hoogte met het feit dat Wegdamevents altijd alles zo goed en schoon mogelijk zal afleveren, hoewel het gebruikte artikelen blijven. Vooral bij opblaasbare objecten kan wel eens nattigheid en zand-
grasresten van de vorige huurdag ontstaan.
–Ā Wegdamevents kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij (te) late leveringen of geen levering indien er sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan: transportmoeilijkheden, maatregelen van overheid, werkstakingen, calamiteiten.
– Wegdamevents behoudt het recht, vervangende items te leveren indien er sprake is van mankementen aan materiaal. Wij zullen dan ten allen tijde een zo dicht mogelijk benaderend item leveren.
– Huurder dient de attracties te gebruiken overeenkomstig de bestemming.
– Wegdamevents heeft het recht, ten alle tijden attracties en/of materialen te verwijderen bij een evenement indien de veiligheid van materiaal en/of onze medewerkers in gevaar is.

D) Betalingsafspraken.
– In deze bevestiging staat de wijze van betaling vermeld. Indien deze afspraken niet worden nagekomen worden de materialen/attracties NIET geleverd. Echter de betalingsplicht blijft bestaan.
– U kunt bij ons niet pinnen maar alleen contant betalen.
– Als Wegdamevents genoodzaakt is onbetaalde facturen uit handen te geven aan ons incassobureau, zijn wij gerechtigd aan huurder een vergoeding te berekenen wegens de door verhuurder gemaakte kosten van tenminste 15% van de bruto factuur met een minimum van 250,00 Euro.